SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning ""Centrum för konsumtionsvetenskap" mat:bok ;mspu:(book)"

Utökad sökning > "Centrum för konsumtionsvetenskap" mat:bok > Bok

 • Resultat 1-10 av 15
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Jackson, Peter, et al. (författare)
 • Reframing Convenience Food
 • 2018
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book questions the simplistic view that convenience food is unhealthy and environmentally unsustainable. By exploring how various types of convenience food have become embedded in consumers’ lives, it considers what lessons can be learnt from the commercial success of convenience food for those who seek to promote healthier and more sustainable diets. The project draws on original findings from comparative research in the UK, Denmark, Germany and Sweden (funded through the ERA-Net Sustainable Food programme). Reframing Convenience Food avoids moral judgments about convenience food, and instead provides a refreshingly novel perspective guided by an understanding of everyday consumer practice. It will appeal to those with an interest in the sociology and politics behind health, consumerism, sustainability and society.
 •  
2.
 • Johansson, Barbro, 1954- (författare)
 • Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn - delaktighetsprocesser på Malmö stadsbibliotek
 • 2018
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barnbiblioteken i Sverige är betydelsefulla, spännande och mitt inne i en dynamisk ut- veckling. Trots att det finns ett ganska stort antal studier, både historiska och samtida, om utvecklingen av folkbibliotek i Sverige finns förvånansvärt lite forskat om biblioteks- tjänster för barn, och i synnerhet om utvecklingen av biblioteksrummet som en plats som är attraktiv för barn och deras vuxna att vara i. En del av drivkraften i den pågående utvecklingen av barnbiblioteket kommer från ambitionen att införliva barnrättskonventionens tankesätt i barnbibliotekets verksamheter, särskilt idén om barns delaktighet. I det forskningsprojekt som beskrivs i denna bok har utgångspunkten varit att undersöka vad delaktighet betyder i relation till de yngre barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter.
 •  
3.
 •  
4.
 • Petersson McIntyre, Magdalena, 1968- (författare)
 • Att älska sitt jobb: Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet
 • 2016
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och engagemang uppstår en problemaatik i vem det är som har makten över de personliga valen. I Att älska sitt jobb för etnologen Magdalena Petersson McIntyre ett angeläget samtal om passion och styrningen av den. Om känslor betraktas som varor, hur påverkar då denna kommersialisering den enskilda arbetstagaren? Utifrån intervjuer med anställda i detaljhandeln diskuterar författaren en process där känslolivet engageras mer och mer i arbetslivet. Hängivenheten blir en normalitet som också utgör vägen till lycka, även om målen kan bli svåra att förverkliga.
 •  
5.
 • Brembeck, Helene, 1952-, et al. (författare)
 • Life phases, mobility and consumption. An ethnography of shopping routes
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The very routines of our daily life are to a great extent the expression of our vulnerability and dependence on incredibly wide and complex networks and socio-technical systems. Following people’s routes in the city, makes visible the differentially distributed capacities and potentials for mobility. In today’s consumer society, shopping is the kind of mundane and routine mobility that we all engage in. Yet having a first child or growing old radically changes people’s logistical habits as consumers, what the authors of this book call consumer logistics; moving from home to the store and back home again with recent purchases. Depending on the ages and number of children in the family and the condition of one’s body (physical health and strength), going shopping requires quite different settings and gear. Exploring consumer mobility through the lens of life phase and age will deepen the understanding of hitherto under-researched aspects of the ageing process, and of mobility, knowledge that is of vital importance for societies striving for sustainable mobility and sustainable cities.
 •  
6.
 • Brunnström, Lasse, et al. (författare)
 • Den (o)hållbara förpackningen
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I Den [o] hållbara förpackningen analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram till idag. Boken består av tre delar där läsaren först får lära känna mjölkförpackningarna, som är livsmedelsbranschens kanske vanligaste men samtidigt mest krävande förpackning. Därefter behandlas läkemedelsförpackningarna, en kategori som alltid har kännetecknats av ett högt säkerhetstänkande. Slutligen belyses de spektakulära men inte alltid så hållbara lyxförpackningarna vars främsta uppgift är att posera och förföra. I boken ges möjliga förklaringar till varför förpackningarna ser ut och fungerar som de gör. Den behandlar också förpackningens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Den rikligt illustrerade boken är försedd med en omfattande inledning och käll- och litteraturförteckning. Boken är det samlade resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt som har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond med tilläggsan­slag från Vetenskapsrådet. De forskande författarna kommer från olika universitetsmiljöer och representerar skilda vetenskapsområden, metoder och traditioner. Teknikern Annika Olsson vid Lunds universitet sätter i sina bidrag fokus på de praktiska, ekonomiska och logistiska aspekterna på förpackningarna, etnologen Magdalena Petersson McIntyre vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs Universitet på genusfrågor, konstvetaren Karin Wagner från Chalmers tekniska högskola på visuell kommunikation och designhistorikern Lasse Brunnström från Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs Universitet på design- och kulturhistoriska aspekter.
7.
 • Gråbacke, Carina, 1971- (författare)
 • Kläder, shopping och flärd. Modebranschen i Stockholm 1945-2010
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kläder, shopping och flärd ger en helhetsbild av modebranschens komplexa utveckling i Stockholm från andra världskriget fram till i dag. Det är berättelsen om boutiquer, om NK:s historia som modeledande varuhus och inte minst Hennes & Mauritz betydelse för branschens utveckling. Boken är också den första sammanhängande studien över hur svensk beklädnadsindustri försvann och hur kedjeföretagen växte fram. Den röda tråden i framställningen utgörs av hur de centrala aktörerna inom tillverkning och handel med kläder i Stockholm arbetade med mode.
 •  
8.
 • Johansson, Barbro, 1954-, et al. (författare)
 • Rum för de yngsta: Barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Runtom i Sverige pågår regelbundet aktiviteter där barn och föräldrar bjuds in för att ta del av berättelser, sång, musik, dans, rim och ramsor och annat som omfattas av begreppet ”kultur”. Ett återkommande utgångspunkt i verksamheterna är att besökarna ska vara ”delaktiga”. Men vad är denna delaktighet egentligen och hur uppnår vi den? Boken är resultatet av ett forskningsprojekt, som började med följeforskning av projektet Barnens kulturrum i Borås, och som sedan fortsatte till andra platser i och utanför staden där barn, rum, kultur och delaktighet på olika sätt aktualiserades. Syftet med studien var att undersöka hur ett kulturrum för barn, byggt på barns och föräldrars delaktighet, kan förverkligas. Frågor som diskuteras är t.ex.: Hur kan delaktighet förstås från olika perspektiv och vilka praktiska konsekvenser får olika synsätt på delaktighet. Rikliga empiriska exempel från bibliotek, förskolor och museer illustrerar mångfalden av kulturaktiviteter. Barns lek i institutionsmiljö studeras också och vi ser hur leken kan skapa ”mellanrum” och ”flyktlinjer” för barnen, de vuxna, rummet och tingen. Delaktighetsbegreppet problematiseras genomgående i relation till nationell och internationell forskning och en modell för delaktighet presenteras. Modellen beskriver hur ett kulturrum för barn kan verka för inkludering, ge inspiration och involvera och utmana besökarna. I förlängningen anas ett kulturrum för barn som fungerar som ett forum för aktivt medborgarskap i samhället.
 •  
9.
 •  
10.
 • Normark, Daniel, 1974-, et al. (författare)
 • Från läkarskola till medicinskt universitet Karolinska Institutets ledning 1953-2012
 • 2013
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Karolinska Institutet befinner sig i ett tillstånd mellan kontinuitet och ständig förändring - och någonting annat är egentligen inte tänkbart. Med ambitionen att vara ett ledande medicinskt universitet måste organisationen kunna förändras. Men vad har hänt mellan 150-års och 200-årsjubileerna, mellan 1960 och 2010? Denna bok undersöker de förändringar som präglat KI ur ett ledningsorienterat perspektiv. Vilka skillnader och likheter finns det mellan Sten Fribergs och Harriet Wallberg-Henrikssons ledning? Ofrånkommligen kommer bokens fokus att hamna på Institutets främsta representant - rektorn. De sex rektorer som KI haft sedan 1960 har på olika sätt satt sin prägel på organisationen. Författarna har valt att alternera mellan en berättelse där organisationen KI möter olika inflytelserika aktörer med en annan berättelse, den om institutets rektorer. Denna växelverkan väcker frågan om de interna och de externa faktorer som är med och frmar en organisation - ett fokus på omgivningen överbetonar lätt de externa medan ett fokus på rektorerna gärna överbetonar de interna. Detta är även en skildring av Stockholms dynamiska akademiska värld (en miljö som inte studerats lika mycket som Uppsala eller Lund) och den åskådliggör hur en akademisk miljö balanserar mellan olika ansvarsuppgifter såsom regionala (vård), nationella (utbildning) och internationella (forskning), men det är även de avvägningar som sker mellan kontinuitet och förändring. Att Medicinska Nobelförsamlingen vid KI dessutom utser nobelpristagare i medicin eller fysiologi ökar omvärldens nyfikenhet på hur KI fungerar.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 15
Åtkomst
fritt online (1)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (15)
Författare/redaktör
Brembeck, Helene, 19 ... (5)
Normark, Daniel, 197 ... (2)
Bergström, Kerstin, ... (2)
Shanahan, Helena, 19 ... (2)
Johansson, Barbro, 1 ... (2)
Ossiansson, Eva, 196 ... (2)
visa fler...
Petersson McIntyre, ... (2)
Czarniawska, Barbara ... (1)
Diedrich, Andreas, 1 ... (1)
Walter, Lars, 1965-, (1)
Jonsson, Lena, (1)
Olsson, Annika, (1)
Zackariasson, Peter (1)
Broberg, Oskar, 1976 ... (1)
Gianneschi, Marcus, ... (1)
Karlsson, MariAnne, ... (1)
Hultgren, Frances, (1)
Eriksson-Zetterquist ... (1)
Engberg, Tobias, 197 ... (1)
Jonsson, Lena, 1947- ... (1)
Hillén, Sandra, 1977 ... (1)
Hansson, Niklas, 197 ... (1)
Fuentes, Maria, (1)
Lalanne, Michèle (1)
Vayre, Jean-Sébastie ... (1)
Brunnström, Lasse (1)
Wagner, Karin (1)
Petersson McIntyre, ... (1)
Jackson, Peter, (1)
Gustavsson, Eva, 196 ... (1)
Lindberg, Kajsa, 196 ... (1)
Norén, Lars, 1955-, (1)
Renemark, David, 197 ... (1)
Jonsson, Sverker, 19 ... (1)
Oscarsson, Marie, (1)
Gråbacke, Carina, 19 ... (1)
Huldt, Inger (1)
Everts, Jonathan (1)
Halkier, Bente (1)
Hertz, Frej Daniel (1)
Meah, Angela (1)
Viehoff, Valerie (1)
Wenzl, Christine (1)
Johansson, Barbro (r ... (1)
Karlsson, Marianne ( ... (1)
Lindsten, Jan, 1935- (1)
Norrving, Bengt, 194 ... (1)
Helin, Lars (1)
Falkenberg, Göran, 1 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (14)
Chalmers tekniska högskola (2)
Lunds universitet (1)
Språk
Svenska (13)
Engelska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (9)
Humaniora (8)
Teknik (2)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy