SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "mat:bok university:gu department:("Gothenburg Research Institute") "

Utökad sökning > mat:bok university:gu department:("Gothenburg Research Institute")

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Barinaga, Ester, et al. (författare)
 • Community Currencies as Means of Local Economic Empowerment
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Community currencies have emerged as a tool for building more inclusive local economic development and governance. Grassroots organisations in Nairobi and Mombasa (Kenya) have been experimenting with this form of local monies. Communities in informal settlements in Kisumu have shown interest in intro- ducing their own community currency. Challenges remain concerning the best diffusion strategy of such grassroots monetary innovations among communities and local governments. This policy brief focuses on how to involve residents, civil society, small entrepreneurs as well as local government officers and politicians so as to increase local representation and participation in this grassroots innovation
2.
 • Gillberg, Nanna (författare)
 • Påsatt och avskärmad - I en uppkopplad värld
 • 2019
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mobilen må se liten och oskyldig ut, men den dominerar och stöper om våra liv. Medan skärmlivet är härligt kravlöst känns den analoga verkligheten ansträngande och, när den står på egna ben, som ett abstinenstillstånd. Våra uppmärksamhetsspann är minimala och våra ständigt retade sinnen måste få svajpa och klicka för att vi inte ska bli frustrerade. Hur kunde det bli så här? I Påsatt och avskärmad undersöks det allmänt accepterade missbruket av mobilen. Boken är en svidande vidräkning med skärmsamhället och en ögonöppnare för blåögda mobil-junkies. Förstå hur den digitala världen har omdefinierat villkoren för våra sociala liv och möjliggjort en social kontroll som saknar motstycke. Hur allt det vi känt som sanningar plötsligt är relativt och åsikter är det nya svarta. Nanna Gillberg är forskare i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och föreläser om digitalisering, jämställdhet och arbetsmiljöfrågor. Hennes forskning fokuserar på hur digitalisering och medialisering påverkar normer och värderingar, socialt klimat och ekonomiskt värdeskapande.
 •  
3.
 • Jönsson, Sten, 1940- (författare)
 • A Comparative History of Bank Failures . From Medici to Barings
 • 2019
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • A Comparative History of Bank Failures: From Medici to Barings - Book Description and Author Biography Starting with Medici and Fugger and ending with Barings and Royal Bank of Scotland under neo-liberal de-regulation, the author gives an account of how a number of banks failed over a 500 year-period. The author offers an explanation of the leading ideas about the world and good society at the time, and summarises this narrative using Streeck & Schmitter’s three bases for regulation of society: Community (spontaneous solidarity), State (hierarchical control), and Market (dispersed competition). The bank failures are presented in the context of social philosophies of the day (Scholasticism, mercantilism, neo-liberalism, and libertarianism), and the changing business practices (Bills of Exchange, Rents and financial instruments of various kinds). The dominating explanation to financial crises has been market-related. Here, the author argues that managerial failures are an important contributor. He demonstrates the failure of management to act on early signals such as existential risk; strategic stress syndrome and lack of proper oversight by top management. The author encourages a return to ethical principles for banks, suggesting that his ethical aspect should be at the core of the credit process of banks in the future. With its interdisciplinary approach, this book will be an important contribution to the discussion surrounding bank failures. It will interest any scholar looking at the origins of financial crises and will be particularly useful for post-graduate students of economic and financial history, banking, finance and accounting. Sten Jönsson is professor emeritus in Business Administration (esp. Scandinavian Management) at Gothenburg University (appointed 1976). is research has been focused on field studies of managers in action in various industries. Over the last few years he has led a research program on bank management.
 •  
4.
 • Jönsson, Sten, 1940- (författare)
 • Hur sjuk är demokratin?
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Lösningen på demokratiproblemet har i praktiken alltid varit att en elit skall styra i folkets namn och utan alltför mycket insyn från folket. Ingen kan ju ha något emot att saker görs för allas bästa, eller hur? Vi, folket, har ju ändå inte kapacitet att förstå poängen med den oändligt komplicerade planeringen bakom till exempel Västlänken. Allmänintresset är elitens monopol? Platon, som avskydde de demokratiska tendenserna i Aten – tänk om folkmajoriteten finge för sig att välja en diktator! - använde sig av en retorisk teknik som går bakåt i tiden för att finna sitt Utopia. Där (t.ex. i Sparta), i Platons Utopia, finns det en klass av visa Väktare (av det allmänna bästa), en klass av säkerhetsfolk (som fick bära vapen), och en klass av arbetare (som arbetade). Popper påpekar, i ”Det öppna samhället och dess fiender” (1945) att Väktarna är kommunister; de söker inte egen vinning, de delar allt (inklusive kvinnor och barn) och nöjer sig med lagom välstånd. Klassen fylls på genom avel och utbildning. De andra klasserna fyller sin funktion och begreppet ”rättvisa” får sin definition av detta att fylla sin funktion. Lycka är helt enkelt att göra väl ifrån sig i sin funktion och vara nöjd med sin plats i samhället. Följden blir att ”stabilitet” blir målet för ledarnas styrning. Förändring är av ondo. Nu är strävan att göra landet ”great again” ledstjärnan för såväl Trump som Putin. Patriotism är att vara säkerhetsstyrkorna underdånig och att hylla ”national security” som ett gott argument för allehanda övergrepp. Spåren förskräcker! Herbert Tingsten sa för länge sedan att ideologierna är döda, men nu tycks någon avart ha väckts till liv igen. Jag menar att utvecklingen är närmast parallell i USA och Ryssland (med Ryssland steget före). Vad är det som har hänt?
 •  
5.
 • Petersson McIntyre, Magdalena, 1968-, et al. (författare)
 • Hur konsumtionen digitaliseras Texter från forskningsprojektet Digcon - Digitaliseringen av konsumtionskulturen
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Digital teknik håller radikalt på att förändra vår konsumtionskultur. Appar, QR-koder och ständigt mer avancerade mobiltelefoner, samt de digitala spår användningen av dem lämnar efter sig skapar nya konsumtionsbeteenden, nya metoder för marknadsföring och försäljning av produkter, men också nya metoder för forskare att studera konsumtionsmönster. De omformar även vilka vi är som konsumenter. Att forska om den här omvandlingen innebär att undersöka tekniken i sig, de som tillverkar den, de som marknadsför den liksom de som använder den. I forskningsprojektet Digcon – Digitaliseringen av konsumtionskulturen, har forskare från Sverige och Frankrike undersökt olika aspekter av digitalisering och konsumtion. Vilka betydelser har digitala verktyg och apparater i människors vardagsliv och hur förändrar de konsumtionsmönster? Hur påverkar digitaliseringen vad det innebär att vara konsument och hur en konsument uppfattas vara. Hur omformas förståelser av kön, till exempel genom uppkomsten av modebloggar och modeappar? Vilka möjligheter till etisk konsumtion skapas genom digital teknik och vilken etik är det som skapas? I den här rapporten har vi samlat populärvetenskapliga texter från forskningsprojektet. Digcon bedrivs vid Centrum för konsumtionsvetenskap och Centre for retailing, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Université Tolouse II, Frankrike.
 •  
6.
 • Petersson McIntyre, Magdalena, 1968-, et al. (författare)
 • Konsumtionskultur. Innebörder och praktiker: En vänbok till Helene Brembeck.
 • 2019
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Konsumtionens roll i en accelererande konsumtionskultur berör både människor och samhällets organisering, men har inte alltid fått den uppmärksamhet den förtjänar. En person som verkat för att utveckla forskning om konsumtionskultur i Sverige är professor emerita Helene Brembeck vars forskning spänner över många områden: barndom, fredagsmys, vardagsliv, praktiker relaterade till mat och ätande, kommersiella kulturer, aktör-nätverksteori, materialitet, hur överflöd hanteras, nostalgi och mobilitet. Den här boken är en vänbok till Helene Brembeck som entusiastiskt utvecklat forskning och tvärvetenskapliga samarbeten på Centrum för Konsumtionsvetenskap. Boken ger uttryck för Helene Brembecks stora engagemang och goda kollegialitet. I boken diskuteras innebörder och praktiker kopplade till konsumtionskultur inom en rad olika områden. Bidragen relaterar alla till Helene Brembecks mångfacetterade forskningsinriktning och avslutas med en reflektion av professor emeritus Orvar Löfgren som kan betraktas som nestor inom konsumtionsfältet i etnologi. Boken bidrar genom att belysa konsumtionskulturens innebörder och praktiker till forskarsamhället, men även till en intresserad allmänhet som ges möjlighet att reflektera över konsumtionens roll i samhället. Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås, initiativtagare och fd föreståndare till Centrum för Konsumtionsvetenskap
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Zapata Camposs, María José, et al. (författare)
 • Organising grassroots initiatives for a more inclusive governance: constructing the city from below
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The project examines how grassroots organizations and networks providing urban critical services in informal settlements contribute to improve the quality of life of urban dwellers and to more inclusive forms of urban governance, constructing the city from below.The project is informed by the study of Kisumu’s informal settlements’ Resident Associations, the Water Delegated Management Model, and the Kisumu Waste Actors Network. The study adopted an action-research approach with researchers working with citizens, politi- cians, officers and entrepreneurs in all stages of the research process and used a combina- tion of methods including document studies, ethnographic and participatory observations, visual ethnography, interviews, focus groups, social media analysis and stakeholder work- shops as well as participatory videotaping. The study discusses a) the institutionalization of grassroots organizations for the delivery of critical infrastructure and services and their need to gain, regain and maintain legitimacy; b) their flexible and nested structure facili- tating their resilience; c) their embeddedness in the communities’ knowledge and assets, and their role as social and institutional entrepreneurs to bridge informal settlements with city governance; d) the redefinition of the roles of the citizen, from passive into active agents, and its transformation into more autonomous and insurgent citizens; e) the blending of civic and material rationales and the construction of more fluid identities allowing citizens to draw pragmatically from a broader repertoire of roles and resources; f) and the creation of grassroots organizations as a collective process that emerge from different directions, with the ability to become gateways but also gatekeepers, or the top of the grass at their communities. It concludes with recommendations to informal settlements’ resident grass- roots organizations, public officers, NGOs, politicians, researchers and citizens in general, engaged in constructing a more inclusive city governance from below.
10.
 • Corvellec, Hervé, 1961-, et al. (författare)
 • Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggande
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna från forskningsprojektet ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande”. I forskningsprojektet har forskare från Lunds universitet och Göteborgs universitet, men också Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, studerat avfallsförebyggande. Syftet med projektet har varit att identifiera och förklara svårigheterna med att förverkliga de avfallsförebyggandepolitiska målen. Forskarna har närmat sig projektets syfte genom innehållsanalys av avfallsplaner, kvantitativa och kvalitativa studier av avfallsförebyggande- initiativ, teoretisk kritik av stadsplanering, och kartläggning av hinder för avfallsförebyggande. Projektet har bedrivits i tät samverkan med kommuner, kommunala avfallsbolag, myndigheter, sociala rörelser och företag. Det har finansierats av forskningsrådet Formas (Dnr 259-2013-210). För den som vill veta mer finns källor refererade löpande i texten och redovisat i referenslistan i slutet av rapporten. Det går även bra att kontakta respektive forskare. Under Interna referenser redovisas de vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, seminarier, uppsatser, reportage, debattartiklar, och nya forskningsprojekt som forskningsprojektet har lett till. På projektets webbplats www.ism.lu.se/mtp redogörs i detalj för projektet, till exempel de workshopar som har organiserats inom projektets ram.
 •  
11.
 •  
12.
 • Czarniawska, Barbara, 1948-, et al. (författare)
 • Robotization - Then and Now
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Karel Čapek, the Czech author, coined the term “robot” (from “robota”, labor in Slavic languages; “robotnik” means “worker”) in 1920. In his play, R.U.R. - Rossum Universal Robots, artificial humans made of synthetic organic materials were produced and worked in factories and developed lives not very different from those of the people. R.U.R. became a science fiction classic between the wars, and its topics were taken up with great enthusiasm in the 1950s and 1960s. The Cold War found its expression in space competition, among others. Cybernetics and cyborgs seemed to be an inescapable future, initially in space travel, but then in other kinds of industrial production. Already in 1942 Isaac Asimov had formulated his Three Laws of Robotics, meant to constrain humanoid machines to their subordinate place with relation to humans. It was fiction, but has been taken very seriously by AI researchers and others ever since. When the Iron Curtain fell, space travel lost its attractions, but robots entered production processes in many industries. The end of the 1970s had seen the latest of recurring debates about automation, technological unemployment and deskilling, triggered by Braverman’s book (1974), but it had faded out in the 1980s. Now the debate is back. “Robots could take half of the jobs in Germany” is a typical newspaper’s title nowadays. Serious authors write either enthusiastic or dystopic books about robotization (John Searle has recently critically reviewed two from 2014, Floridi’s enthusiastic The Fourth Revolution and Bostrom’s dystopic Superintelligence, protesting that computers will never develop a consciousness). Apparently, we are witnessing a “robot revolution” – or so such serious sources as BofA Merill Lynch investigators claim. In what follows, we first analyze the fears and hopes automation has occasioned, as reflected in popular culture from the coining of the term “robot” to the present media hype. Have such hopes and fears changed, and did the changes reflect actual changes in robotics, or do they remain the same?
 •  
13.
 • Diedrich, Andreas, 1973-, et al. (författare)
 • Organizing Labour Market Integration of Foreign-born Persons in the Gothenburg Metropolitan Area GRI-rapport 2018:3
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The overall purpose of this report is to review contemporary labour market integration initiatives targeting foreign-born persons (though not necessarily such persons only). The initiatives we list here are undertaken in the Gothenburg Metropolitan Area (“Storgöteborg”) in Sweden. The review contains a map revealing the diversity of such initiatives and a more detailed description of those initiatives that can be considered representative for three sectors: the private sector, the public sector and the third (nonprofit/ community/volunteer) sector. The report also aims at initiating a discussion about the existing and/or missing connections between various initiatives and activities, and the potential consequences thereof for different groups and individuals.
 •  
14.
 • Gillberg, Nanna (författare)
 • Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse
 • 2018
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Jämställdheten har gått för långt, hävdar vissa. Vad som menas med för långt är, som alltid, en definitionsfråga. Kvinnor i Sverige får rösta, öppna bankkonto, räknas som vuxna och vistas utomhus utan en manlig släkting. 
Samtidigt visar metoo-rörelsen, lönestatistik, föräldra­ledighets­uttag och fördelningen av samhällets makt och resurser att frågan om jämställdhet inte är redo att läggas till handlingarna i ”världens mest jämställda land”. Med nuvarande utvecklingstakt beräknas samhället bli jämställt år 2205. Det är om 187 år. I den här boken 
uppmärksammas de informella mekanismer som gör att jämställdhet, trots lagstiftning, officiell retorik och politiska initiativ, låter vänta på sig. https://www.bokus.com/bok/9789144121345/jag-har-aldrig-markt-att-kon-har-haft-nagon-betydelse/
 •  
15.
 • Gillberg, Nanna (författare)
 • Nya sätt att organisera arbete - betydelsen för arbetsmiljö och hälsa
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Digitalisering och globalisering har medverkat till att nya sätt att organisera arbete har etablerats och blivit vanligare. Denna kunskapssammanställning syftar till att identifiera och beskriva några av dessa. Syftet omfattar också att relatera de beskrivna organiseringssätten till arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa samt att belysa vilka behov av och förutsättningar för arbetsmiljöarbete som uppstår till följd av organiseringen. Materialet har samlats in genom en bred litteratursökning som var utformad för att reflektera studiens syfte och frågeställningar. Utöver svensk och internationell akademisk litteratur ingår kunskapssammanställningar från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt SOU:er och medieinnehåll. Litteraturgenomgången visar att det finns tre utvecklingslinjer som utmärker organiseringen i dagens arbetsliv: flexibilisering , individualisering och informalisering och byråkratisering . Flexibilitet lyfts i dagens arbetsliv fram som centralt för effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. Flexibiliseringen syns både i organiseringen av fysiska miljöer med flex- och aktivitetsbaserade kontor och i avregleringen av relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det blir också vanligare med organiseringsformer som utmanar den etablerade normen om heltidsanställning hos en arbetsgivare, såsom tidsbegränsade anställningskontrakt och projektanställningar liksom lösningar med bemanningsföretag och inhyrd personal. Flexibiliseringen möjliggörs av tillgången till digital teknik och innebär att gränser mellan arbete och fritid blir mer flytande. Arbetstagare behöver inte i samma utsträckning som tidigare vara tillgängliga i en fysisk arbetsmiljö eller på specifika tider. När gränserna blir otydligare ställs högre krav på den enskilda medarbetaren att själv sätta och kommunicera sina gränser. Individualisering av samhället i stort märks i avreglering, i fokus på entreprenörskap som nyckeln till sysselsättning och tillväxt och i marknadsideal och nyliberala värderingar. Införandet av New Public Management-modeller i offentlig verksamhet är ett praktiskt uttryck för individualiseringens idéer och värderingar. Modellerna är lånade från privata näringslivet och kretsar kring ett kundtänkande. Individualiseringsnormer och -praktiker innebär en ansvarsförskjutning från det kollektiva till individen. Den enskilda arbetstagaren får då ett större ansvar för sin anställningsbarhet och karriärutveckling, och var och en förutsätts skapa och tillvarata sina egna möjligheter. Ansvaret omfattar att försörj a sig men i allt högre grad även att förverkliga sig själv genom arbete. I det flexibla och individualiserade arbetslivet ställs krav på överblick och långsiktig planering såväl som på rörlighet och förmåga att snabbt ställa om till nya omständigheter. Individualiseringstrenden har ett nära samband med arbetslivets informalisering . Den manifesteras i att informella kriterier såsom personliga egenskaper och rätt inställning får större betydelse för tillgången till arbetsmarknaden, liksom social förmåga och personliga nätverk. Personliga kontakter beskrivs i det offentliga samtalet och från myndighetshåll som centrala för att nå framgång i arbetslivet, och arbetsgivare betonar vikten av att arbetstagare har social kompetens. Socialt kapital och informella kriterier blir därmed en del av kompetensbegreppet och kommer att spela roll i rekryteringsprocesser. Tillsammans med digital teknik bidrar fokuseringen på nätverkande och socialt kapital till att sammanföra den professionella och den privata sfären, och den gör att arbetstagare blir synliga för kolleger och chefer på fler arenor än tidigare. Betoningen på det sociala syns även i arbetslivets organisering kring samverkan och samarbete som medel för ökad kreativitet och innovation. Ett socialt arbetssätt kan höja den upplevda jobbkvaliteten, men om mejl, möten och mobiltelefoner tar för mycket tid i anspråk finns risk för att arbetstagarna inte hinner slutföra sina arbetsuppgifter under arbetstid. Parallellt med flexibilisering, individualisering och informalisering pågår även en byråkratisering av arbetslivet med ökad formalisering och standardisering, kontroll, dokumentation och fokus på mätbara mål. Den nya vågen av byråkrati bygger på systematiska planerings-, styr- och kontrollverktyg, men till skillnad från föregående versioner presenteras den med hjälp av managementidéer och -terminologi. Byråkratiseringen syns tydligast i offentlig sektors anammande av New Public Management-modeller som effektiviseringsstrategi. I den dagliga verksamheten kommer byråkratiseringstrenden till uttryck i ökad administration, tillsyn, utvärdering, ackreditering, rankning och kvalitetssystem. Flera av de beskrivna utvecklingslinjerna innebär ett ökat ansvar för den enskilda medarbetaren. Arbetstagarens kortsiktiga ansvar omfattar allt större krav på att vara proaktiv och definiera, planera och strukturera sitt eget arbete samt prioritera mellan olika arbets- uppgifter. Det mer långsiktiga ansvaret rör framförallt den egna arbetstryggheten , för i takt med försvagad anställningstrygghet behöver arbetstagaren göra sig anställningsbar genom kontinuerlig professionell utveckling och nätverkande. Arbetsgivaren behöver å sin sida säkerställa att krav en på arbetstagarna står i proportion till resurserna som ges för att nå dessa krav. Betydelsen av detta understryks av att flexibla arbetsvillkor tycks medverka till mer arbete och fler arbetade timmar. I takt med att arbete blir mindre reglerat i tid och rum blir arbetstagare också mer synliga för den professionella sfären än tidigare. Detta innebär att arbetet är närvarande även utanför arbetet, vilket kan minska arbetstagarnas möjligheter till återhämtning. Dessa möjligheter kan även påverkas av kombinationen av social organisering och individuell flexibilitet som kännetecknar dagens arbetsliv. De beskrivna utvecklingslinjerna visar att arbetsgivare behöver vara tydligare när det gäller sina krav och förväntningar på arbetstagare i fråga om exempelvis arbetsbörda och tillgänglighet . En viktig fråga för arbetslivets aktörer är hur modeller och idéer kan anpassas till de verksamheter där dessa implementeras. En annan fråga handlar om hur man kan förena delvis motstridiga krav och målsättningar som hör samman med de olika utvecklingslinjerna. Arbetsgivare behöver exempelvis utforma arbetet så att det går att förena individuell flexibilitet med social organisering och samordning, och de behöver också ta fram riktlinjer för detta. Att förena målsättningarna standardisering och flexibilitet är en annan viktig uppgift inom professionella sektorer såsom vård och utbildning.
 •  
16.
 • Jackson, Peter, et al. (författare)
 • Reframing Convenience Food
 • 2018
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book questions the simplistic view that convenience food is unhealthy and environmentally unsustainable. By exploring how various types of convenience food have become embedded in consumers’ lives, it considers what lessons can be learnt from the commercial success of convenience food for those who seek to promote healthier and more sustainable diets. The project draws on original findings from comparative research in the UK, Denmark, Germany and Sweden (funded through the ERA-Net Sustainable Food programme). Reframing Convenience Food avoids moral judgments about convenience food, and instead provides a refreshingly novel perspective guided by an understanding of everyday consumer practice. It will appeal to those with an interest in the sociology and politics behind health, consumerism, sustainability and society.
 •  
17.
 • Johansson, Barbro, 1954- (författare)
 • Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn - delaktighetsprocesser på Malmö stadsbibliotek
 • 2018
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barnbiblioteken i Sverige är betydelsefulla, spännande och mitt inne i en dynamisk ut- veckling. Trots att det finns ett ganska stort antal studier, både historiska och samtida, om utvecklingen av folkbibliotek i Sverige finns förvånansvärt lite forskat om biblioteks- tjänster för barn, och i synnerhet om utvecklingen av biblioteksrummet som en plats som är attraktiv för barn och deras vuxna att vara i. En del av drivkraften i den pågående utvecklingen av barnbiblioteket kommer från ambitionen att införliva barnrättskonventionens tankesätt i barnbibliotekets verksamheter, särskilt idén om barns delaktighet. I det forskningsprojekt som beskrivs i denna bok har utgångspunkten varit att undersöka vad delaktighet betyder i relation till de yngre barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter.
 •  
18.
 •  
19.
 • Sanner, Kalle, 1978-, et al. (författare)
 • Lukas / Markus
 • 2018
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Lukas/Markus is the result of a photographic project spanning over a decade. Located in the Western Cemetery in Gothenburg, architect Sven Brolid's two mirrored chapels Saint Lukas and Saint Markus were designed and built in the 1960:s, the era when Swedish functionalism was at its very peak. A stark silhouette in the otherwise sparsely built-up cemetery, the building does little to blend in with its surroundings. However, there is harmony to be found in the fine tuned correspondence between the materials and in the considered, geometrical features giving the building its characteristic appearance. During a walk through the cemetery, Kalle Sanner discovered the building and immediately felt a connection to it, prompting him to start exploring the site. As time went by, Sanner continued to return to the building with his large format camera and the project grew along with Sanner's interest in the building and its architect. The result is a sensitive portrait of both the building itself and its surroundings, but also of the passing of time as the seasons shift in front of Sanner's lense. Sanner's images are complemented by an essay by social researcher Karl Palmås. The clothbound hardcover is embossed, with partial, transparent foil, echoing the facade of Sven Brolid's building. The book was designed by Lundgren+Lindqvist and is printed in HPT Offset and featuring three different paper stocks. Kalle Sanner (b. 1978) lives and works as a photo­grapher in Gothenburg, Sweden. In addition to self-initiated projects, Sanner works on commissions for cultural institutions, design studios and architectural firms. He is Head of the Photographic De­part­ment at Akademi Valand in Gothenburg.
 •  
20.
 • Töllborg, Dennis, 1953- (författare)
 • I mitt hjärta bor alltjämt en femåring, del 1-3
 • 2018
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, har under en forskargärning som spänner över nästan 40 år producerat en stor mängd essäer. Nu ges de ut i samlingsverket I mitt hjärta bor alltjämt en femåring, volym I-III. Böckerna innehåller essäer från 1980-2018. De tre böckerna ägnas åt var sitt område. Den första boken innehåller vetenskapliga texter som berör rätts- och vetenskapsteoretiska frågeställningar. Den andra boken innehåller i huvudsak arbetsrättsliga texter, men även frågor om integritet och skydd för integritetsbärare, så kallade whistleblowers, behandlas. Den tredje och sista boken fokuserar på det område där Töllborg är världsledande, såvitt avser Sverige: underrättelseorienterad polisverksamhet.
 •  
21.
 • Töllborg, Dennis, 1953- (författare)
 • R2K - Demokratisk och rättsstatlig mognad R2K, Sydafrika och den sista Sovjetrepubliken med dess fjollevatten
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sydafrika skiljer sig dramatiskt från Sverige i åtminstone två olika avgörande avseenden; det är en betydligt starkare rättsstat, åtminstone på domstolsnivån, och det är en levande demokrati, ungefär som Hamnarbetarförbundet (med alla sina imperfektioner) jämfört med LO. Vet man inte detta saknar man bildning, och kan man inte ta till sig detta älskar man sin navel. Då är man helt enkelt svensk.
 •  
22.
 •  
23.
 •  
24.
 •  
25.
 • Handbook of Research on Leadership and Creativity
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The rapid pace of technological change and globalization of products, competition and services have conspired to place a new premium on innovation for firms across the world. Although many variables influence creativity and innovation, the effective leadership of creative teams has proved especially important. This timely Handbook presents the state of the art for what leaders must do to lead creative teams and how they should do it. Handbook of Research on Leadership and Creativity is divided into three major sections. The first section on leadership functions identifies key activities that must be executed by leaders if creative efforts are to prove successful. The next section explains creative leadership using available theoretical models, examining the effects of leader behaviors on follower creativity. The final section investigates specific domains where organizations seek creativity. It covers the creative domains of research and development as well as military and academia, which have not traditionally been viewed as domains where creative leadership is critical. This comprehensive Handbook makes a significant contribution to the literature on creativity and innovation and will be welcomed as an accessible yet authoritative text by students, teachers and researchers alike.
 •  
26.
 •  
27.
 • Introduktion till kritiska åldersstudier
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men kommunikationen mellan dessa fält har varit bristfällig, och ålder som begrepp har därför inte blivit tillräckligt problematiserat och teoretiserat. Denna bok fyller kunskapsluckan genom att introducera forskningsfältet kritiska åldersstudier – där förståelsen av ålder baseras på forskning över livsloppets hela åldersspann. I Introduktion till kritiska åldersstudier presenteras begrepp som leder till en systematiserad problematisering av ålder. Här diskuteras också ålder som en organiserande princip, ett görande och en maktordning, och sammanflätningen mellan ålder, tid och temporalitet lyfts fram. Vidare ger författarna rika illustrationer av hur ålder görs i vardagsliv och samhällsprocesser. Med utgångspunkt i empiriska studier synliggör författarna hur förhandlingar, makt och motstånd kan ta form när det gäller ålder. Denna antologi har sitt ursprung i den växande forskning om ålder som bedrivs inom många olika ämnen i en svensk kontext. Den riktar sig därför till en bredare målgrupp bestående av humanistiska och samhällsvetenskapliga läsare inom ett flertal discipliner. Boken kan användas som lärobok på både grundnivå och avancerad nivå inom exempelvis genusvetenskap, sociologi, etnologi, pedagogik och socialt arbete.
 •  
28.
 • Jönsson, Sten, 1940-, et al. (författare)
 • Scholasticism, Fair Value and Ursury, According to Odd Langholm
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Odd Langholm, a prominent Scandinavian scholar of early economic thought, provides us with cues on how to re-consider the fundamental assumptions that go into economic valuation and modelling. “Fair value” was not controversial among the scholastics. A thing is obviously worth what it can be sold for! Problems arise when the parties to a contract disagree – when the market is too thin to produce a fair price. Use a model, and/or give an account of how you calculated, is today’s solution. The scholastics, not yet accustomed to econometric models, assumed that contracts are entered into by competent individuals with free will, and given that money, the counting medium, has no intrinsic value (it is worth what is stamped on the coin), it follows that a contract including interest is not valid. The free will of either party must have been infringed upon. Be it by fraud, force, or ignorance. Odd Langholm informs us about how the idea of the depersonalized market as a system that produces prices, “fair values”, emerged. The problem is not so much how scholastics contributed to current ideas on valuation but what was lost on the way.
 •  
29.
 • Kain, Jaan-Henrik, 1960-, et al. (författare)
 • Co-production of Services in Informal Settlements: Waste management in Kisumu, Kenya
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In many informal settlements, a large number of informal sectors waste pickers collect and separate household waste, providing an important service. However, waste pickers represent one of the most excluded, impoverished and disempowered segments of society. This study explores the challenges and potential solutions for the co-production of participatory waste management services in informal settlements, using the case of informal settlements in Kisumu, Kenya. Researchers conducted interviews, focus group discussions, participatory workshops and action on ground as part of extensive eldwork between 2014 and 2015. This report illustrates the challenges and opportunities to improve waste management in informal settlements through community participation and the inclusion of waste pickers. The results of the project are presented in three sections based on different academic articles where the result of the project rst was published. The rst article “Bridging Weak Links of Solid Waste Management in Informal Settlements” presents a number of opportunities that can be used to improve waste management systems in informal settlements. The second article “Socio-environmental entrepreneurship and the provision of critical services in informal settlements” examines the role of waste entrepreneurs in informal settlements as environmental stewards. Although seeing the contribution of waste entrepreneurs as very positive, however this article still questions the privati- zation of important services, such as waste collection. There is a risk of developing clientelistic relationships, of eroding collective solutions for the servicing of neighbourhoods and cities, and of abandoning the least af uent but majority of residents and settlements. The nal article is titled “Translating policies into in- formal settlements’ critical services: reframing, anchoring and muddling through”. It discusses the Kisumu Integrated Sustainable Waste Management Plan (KISWAMP) that succeeded to dignify, or reframe, waste picking as a critical community service and as a decent profession. Waste management also gained internal status as a legitimate area of policy making within the municipality and was turned it into an important service worth paying for. Yet it did not suf ciently anchor some of the new practices in the informal settlements, such as the partnership arrangements with waste entrepreneurs or the maintenance of waste transfer points. The report outlines challenges and opportunities at the same time, and ends with some policy recommendation for integrating waste pickers in the provision of services at the municipal level.
 •  
30.
 • Kent, Alexandra, 1958- (författare)
 • Trees of Life
 • 2017
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The indigenous people of Cambodia still live in close proximity to the tropical rainforests so vital for humanity at large, but which are now speedily being cut down. This article discusses how the government’s attempts to strengthen the indigenous people’s rights by introducing communal land ownership has proven a complicated and indiscriminate process.
 •  
31.
 • Lachmann, Florina, 1989-, et al. (författare)
 • Marine Plastic Litter on Small Island Developing States (SIDS): Impacts and Measures
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report was commissioned by the Swedish Agency for Marine and Water management and written by analysts at the Swedish Institute for the Marine Environment (affiliated with the University of Gothenburg, Lund University, and Chalmers University of Technology). This report documents how marine plastic litter reaches even the most remote parts of the oceans with small island states, and how SIDS are especially vulnerable to its impact. The origin and composition of marine plastic litter and its impacts are described. Measures are discussed, both from state agencies and private corporations. Measures from existing RAPs on marine litter are reviewed and examples of private initiatives are mentioned. Also, the corresponding legal framework is given and side effects of marine litter measures on the Sustainable Development Goals of the UN are debated. THE VULNERABILITY OF SIDS SIDS are a set of island nations in the Caribbean Sea, the Pacific Ocean, the Atlantic, Indian Ocean, and the South China Sea. SIDS are exposed to disproportionate concentrations of plastic litter due to their location near the ocean gyres where marine litter accumulates and to often sub-performing waste management systems. ORIGINS AND COMPOSITION OF MARINE PLASTIC LITTER Because plastic make up most marine debris, the focus here is on plastic litter. Marine plastic litter washed ashore on SIDS originates from both distant countries overseas and the SIDS themselves. Buoyant plastic litter is globally distributed by ocean currents and is washed ashore on beach lines around the globe where it negatively impacts ecological and human systems. Plastics end up in the marine environment through leaks from the global value chains that run from the oil industry through various other industries to local retailers and consumers. A smaller but significant stream of plastic litter follows from the difficulties of many SIDS to establish and maintain efficient waste management systems. IMPACT OF PLASTIC LITTER ON ECOLOGICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC VALUES Marine litter impacts the environment and organisms therein in various ways, including entanglement, ingestion, transfer of chemicals, or by otherwise altering habitats. The extent of the social and economic impact that plastic on countries is not currently well known. However, the dependence of SIDS on their natural resources through tourism and fisheries, make them economically vulnerable to plastic litter. MITIGATION AND REMEDIATION STRATEGIES For plastic that reaches SIDS, both remediation and mitigation, especially through waste management and recycling, become necessary. LEGAL AND POLITICAL FRAMEWORKS The legal framework for preventing and managing marine litter is present on all levels of governance. A declaration particularly relevant to marine litter on SIDS is the SAMOA Pathway, a declaration from the 3rd International Conference on Small Island Developing States in 2014 calling for measures to manage waste, including marine plastic litter. Multilateral agreements require party states to take actions, but these requirements are often generally formulated, and their achievements depend on the choices and participation of all parties. POLICY MEASURES PROPOSED BY REGIONAL ACTION PLANS There are 18 Regional Seas programmes under the United Nations Environmental Program for the protection of the marine environment. Some Regional Seas programmes have written strategies to guide their actions, the RAPs, i.e. a political agenda for marine litter management agreed on by member governments of the region. The contents of different RAPs show strong similarities. The analyses conducted here show that most measures suggested by RAPs are aimed at downstream processes, while fewer address the problem upstream. Additional measures are needed to solve such a global problem. VOLUNTARY AND COMMERCIAL INITIATIVES Marine litter requires an array of actions from local to global level, and is thus a matter of governance. Most measures suggested in RAPs and other work against marine litter involve government managers as well as businesses, NGOs, and voluntary initiatives. RECOMMENDATION: FUTURE COOPERATION Competence and enthusiasm for the issue on SIDS and elsewhere is growing, but more is needed. Solutions require international cooperation. Four recommendations for cooperation are highlighted here: 1. Prevent litter from entering the ocean and thus reaching SIDS: Support cooperation in regional and international agreements 2. Plastic material reaching SIDS should not be released into the environment: Technical cooperation and support for local waste management 3. If waste reaches the environment, collect it where appropriate: Support beach clean-up campaigns and other remediation measures 4. When waste has been collected, ensure that is has a value: Develop recycling markets and opportunities
 •  
32.
 • Larsson, Simon, 1982-, et al. (författare)
 • Attitudes towards nanomaterials and nanotechnology among Swedish expert stakeholders: Risk, benefit and regulation
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this study is to investigate attitudes towards nanomaterials and nanotechnology among Swedish expert stakeholders. The study explores the views of these experts on a number of topics in connection to nanotechnology innovation with a focus on perceived risk, perceived benefits, risk regulation, and risk management. In January 2017, we distributed a web-based questionnaire to 237 individual experts at government agencies, business corporations, and other relevant organisations. The experts had a self-rated interest in, or connection to, nanomaterials and nanotechnology in their work at their organisation. This study contributes to a multidisciplinary research field addressing questions about innovation and foresight, risk perception, and regulation of nanomaterials and nanotechnology in the public domain. This study makes several claims. 1. The topic of nanomaterials and nanotechnology engages a broad range of Swedish stakeholders in many different ways, including, but not limited to, research and research funding, risk assessment, product development, as well as regulation and legislation. 2. Experts generally emphasize the benefits of nanotechnology and nanomaterials, but perceived benefit and perceived risk varies with educational background and organizational affiliation. 3. How experts assess risk and benefit varies depending on area of application (for example medicine, cosmetics, coatings, electronics, agriculture and food). 4. Experts are generally supportive of further regulation of nanomaterials and nanotechnology. They are relatively negative to taxation and self-regulation as regulatory measures and relatively positive to selective prohibition. There is also disagreement over appropriate regulatory measures among respondents. 5. High perceived risk correlates with a more positive attitude to regulation, and high perceived benefit correlates with lower support for regulation. 6. A common and shared belief is that regulation should be based on science, and that public involvement is undesirable.
 •  
33.
 • Soila-Wadman, Marja, 1950- (författare)
 • Konstnärliga interventioner för kreativitet och förändring i organisationer: lekfullt utforskande, motstånd och dialoger i läroprocessen
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studiens syfte är att skapa förståelse för vad det är som händer i processen under ett konstnärsdrivet interventionsprojekt för kreativitet och förändring i en organisation utanför den konst- och kulturella sfären. En testgrupp skulle lära sig om kreativitet genom konstnärliga metoder i veckovisa workshops under 2013 med målet att skapa nya sätt att agera i den vardagliga arbetspraktiken och därmed öka organisationens attraktivitet och uppnå ett utökat medlemsantal. Metodologi. Studien är en longitudinell fallstudie med kvalitativ metodologi. Direkta observationer har pågått i workshops under 2013. Individuella- och gruppintervjuer har genomförts samt skriftliga dokument, fotografier och videos har studerats. Under 2014, 2015 och 2016 har kompletterande intervjuer gjorts. Forskningsansatsen är baserad på processperspektiv, relationell konstruktionism och estetik. Ett teoretiskt ramverk bestående av konstnärliga interventioner, kreativitet, lärande och förändring har använts för analysen. Studien finner sig inom företagsekonomiskt ämnesområde. Insikter, resultat. Det konstnärliga arbetet karakteriseras av ett utforskande, öppet ar betssätt som baseras på estetik och där ens känslor är involverade. Dessa aspekter är mindre uppmärksammade utanför konstoch kultursektorn och där ekonomiskt tänkande med planerade mål och numerisk dokumentering av prestationer präglar organisationskulturen. De olika verksamhetslogikerna kan skapa oförväntade konsekvenser. I detta projekt mötte det öppna arbetssättet motstånd i testgruppen under första halvan av projektet. Med stöd från chefsnivån i de två deltagande organisationerna bearbetades problematiken igenom i dialoger och under hösten 2013 användes kreativitetsövningarna för att skapa nya arbetsrutiner. Vid projektets avslutning hade gruppen lärt sig att utnyttja flera kreativa och konstnärliga metoder. Framförallt hade kunskap om visuella medel ökat. Gruppklimatet hade blivit tillitsfull där samtal, lek och feedback värderades högt. På individnivå talade flera om ökat mod att våga göra nya saker samt att testa att ändra sina vardagsrutiner. På organisationsnivån var det vid avslutning för tidigt att tala om nämnbara effekter men nya kreativa aktiviteter hade testats i den nationella organisationen och det talades om ökad acceptans för det konstnärliga projektet. Bidrag. Inom forskningsområdet ’Art & management’ har mer både empiriska och teoretiska studier efterfrågats för att öka legitimiteten för området. Denna studie visar hur ett konstnärsdrivet interventionsprojekt kan utveckla förmågan hos deltagarna att se sig själva och sin omgivning på ett nytt sätt, samt att de därmed kan lära sig att använda konstnärliga metoder för kreativ utveckling av nya arbetspraktiker i organisationens vardag. Trots problematiken med implementeringen av det konstnärliga, öppna arbetssättet i en organisation utanför det konst-och kulturproducerande fältet kan lärdomen dras att acceptera paradoxer, frustrationer, känsliga lägen och motstånd som något som kan gynna kreativitet ökar tilliten till och främjar en kreativ process. Att poängtera estetikens roll i organisering kan ge ett bidrag till organisationsanalys och kreativitetsforskning som till stor del har pågått utifrån ett kognitivt perspektiv.
 •  
34.
 • A Research Agenda for Management and Organization Studies
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Managing and organizing are now central phenomena in contemporary societies. It is essential they are studied from a variety of perspectives, and with equal attention paid to their past, their present, and their future. This book collects opinions of the trailblazing scholars concerning the most important research topics, essential for study in the next 15–20 years. The opinions concern both traditional functions, such as accounting and marketing, personnel management and strategy, technology and communication, but also new challenges, such as diversity, equality, waste and cultural encounters. The collection is intended to be inspiration for young scholars and an invitation to a dialogue with practitioners.
 •  
35.
 • Andersson, Thomas, 1970-, et al. (författare)
 • Career in Swedish Retail
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • A career in retailing is to a large extent a boundaryless career. A career in retail does not limit the individual to a single organisation, to a single role/position, or to a hierarchical rung on the organisational ladder. Both co-workers and managers move quite easily among organisations within the same retail area, between different retail areas, and in and out of the retail sector.• In the past, the description of retailing as a transitory employment sector has had a negative connotation. Yet this description can also have quite a positive connotation. For example, experience acquired in the retail sector can be very useful in other work sectors. Moreover, people working in retail are generally motivated by job security, a job that is possible to combine to leisure/family, and a job close to home. They are typically much less motivated by traditional career advancement opportunities, the exercise of power over others, and by the desire to make decisions.• People working in retail have a rather limited interest in becoming managers in part because their major work motivators are not the motivators one usually associates with management career paths.• Gender is a relatively weak distinguishing variable in terms of retail careers, but there are some statistically significant – yet small – differences in the work characteristics of men and women in retail. For example, women in retail prioritize work-life balance, the proximity of workplace to home, and outside interests more than men in retail. These priorities have a limiting effect on their opportunities to accept managerial positions and to follow traditional, upward career paths.• There are more women than men working in the retail sector today, but a larger percentage of men in management positions. However, this cannot be explained by differences between the motivations of men and women to become managers or in their attitudes towards their own managerial capabilities. The explanation lies in other, more indirect factors such as the expectations of today’s managers.• Women generally earn less than men in the retail sector. This inequality is especially evident when differences in work responsibilities exist (e.g., specialized areas, subbranches, management tasks).• There is some general scepticism among employees in the retail sector as far as the extent to which their employers are willing to commit to their well-being and development. This finding has important practical implications when employees sense a lack of employer commitment to them.• People outside retail sector generally have a more negative picture of the retail sector than the people within the sector. People in the retail sector are relatively satisfied and think their work is varied and interesting.• The number of women at the lower management levels (at the store-level) is increasing. Because of this trend, which is expected to continue, in the relatively near future there may be as many female managers as male managers at this level. However, at the upper management levels in retail, there are more than ten men for every woman and no indications of change.• Job security is the most important career anchor for retail employees in Sweden. This finding has very important practical implications because job security is typically not associated with employment in the retail sector. It is a factor that can be an important consideration for retailers.
36.
 •  
37.
 • Boholm, Max, 1982- (författare)
 • Risk, language and discourse
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingen analyserar begreppet risk och hur detta begrepp strukturerar diskurs. Ett centralt intresse för analysen är faktisk språkanvändning.          I den första artikeln analyseras de engelska begreppen risk, safety and security och deras relation. Analysen bygger på korpusdata (the Corpus of Contemporary American English). Lexikala och grammatiska kontexter för substantiven risk, safety och security och adjektiven risky, safe och secure analyseras och jämförs. Både likheter och skillnader identifieras vilka i stort bekräftar att safety (safe) och security (secure) är synonymer och i sin tur motsatser (antonymer) till risk (risky). Studien stödjer flera tidigare antaganden om dessa begrepp inom forskningslitteraturen, men motsäger andra.          I den andra artikeln analyseras de engelska begreppen risk och danger och deras relation baserat på korpusdata (the British National Corpus). Ramsemantik (eng. frame semantics) används för att undersöka antagandet att begreppet risk förutsätter beslutsfattande, medan begreppet danger inte gör det. Studien stödjer delvis detta antagande, men visar också på problem med antagandet.          I den tredje artikeln analyseras hur nyhetspress framställer risk och orsak-verkansamband (kausalitet). Två teorier används. För det första används teorin om medias ”inramning” av händelser (eng. media framing). För det andra används filosofiska perspektiv på kausala beskrivningar. En huvudsaklig slutsats är att risker framställs på många olika sätt med avseende på kausalitet. Exempelvis kan en och samma risk framställas som ett resultat av flera olika orsaker. Vidare framställer nyhetspress riskers kausalitet med olika grader av komplexitet. I vissa tidningsartiklar presenteras risker utan några kausala förklaringar. I andra tidningsartiklar presenteras risker som resultat av komplexa orsak-verkansamband. Om man betraktar nyhetsrapporteringen om risker på en övergripande nivå, så framträder en komplex bild av riskers orsakssamband.          I den fjärde artikeln analyseras framställningar av fenomen som benämns med morfemet nano, exempelvis nanoteknologi, nanomaterial och nanorobotar. Frågan som besvaras är på vilket sätt sådana fenomen framställs som risker i svensk nyhetspress. Teoretiskt utgår studien från den relationella teorin om risk och ramsemantik. Baserat på vilka fenomen som framställs som riskobjekt (eller hot) i tidningsartiklar, identifieras fem grupper av nanorisker: (I) nanoteknologi, (II) nanoteknologi och dess produkter (t.ex. nanopartiklar och nanomaterial), (III) nanopartiklar (utan referens till nanoteknologi), (IV) nanopartiklar som inte är resultat av nanoteknologi (utan istället uppstår t.ex. i trafiken) och (V) nanoteknologi och nanorobotar. För varje grupp undersöks vidare mönster i framställningen av dessa risker, exempelvis, vad som beskrivs som hotat av dessa riskobjekt och under vilka förutsättningar. Studiens empiriska observationer stödjer tidigare forskning om hur nanorisker rapporteras i nyhetspress internationalt. Rapporteringen av nanorisker är influerad av vetenskapliga riskbedömningar, men också av science fiction.          I den femte artikeln analyseras en kontrovers kring användningen av antibakteriellt silver inom sjukvården och i konsumentartiklar som exempelvis träningskläder och sportutrustning. Fokus för artikeln är hur risker uppfattas i den svenska debatten som inbegriper nyhetsmedia (press och TV), regering och riksdag, myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och företag. Vissa aktörer menar att silver är ett riskobjekt som påverkar olika värden på ett negativt sätt, till exempel, folkhälsan, miljön, och avloppsreningsindustrin. Andra aktörer förnekar dessa påståenden. De menar till och med att silver har fördelar som att motverka risker som hotar folkhälsan och miljön. Med andra ord åberopar båda sidorna av kontroversen hälsa och miljö som värden viktiga att skydda. Slutligen identifieras tre strategier för riskkommunikation som tillämpas i kontroversen: (i) framställningen av silver som en miljö- och hälsorisk, (ii) förnekande av dessa påståenden, och (iii) nyttoassociationer där silver framställs som något som motverkar miljö- och hälsorisker.
38.
 •  
39.
 • Eriksson-Zetterquist, Ulla, 1967-, et al. (författare)
 • Försvarsmakten och diskriminering – en jämförelse mellan 2010 och 2015
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • År 2009 instiftades en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter med grund i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Med bakgrund mot denna nya lagstiftning blev vi tillfrågade att göra en utredning och kartläggning av diskriminering inom Försvarsmakten. Det resulterade i en enkät som genomfördes bland alla försvarsmaktens anställda våren 2010. En uppföljning har sedan dess planerats och resulterade i att vi tillfrågats om att göra motsvarande utredning och kartläggning 2015. I denna rapport presenteras studien från 2015 och jämförelser med resultaten från 2010.
 •  
40.
 • Holmberg, Ulrika, 1966-, et al. (författare)
 • Hide and seek - What enables and hinders households’ battery recycling?
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report examines the infrastructure, devices and practices involved in consuming, using, storing and discarding of batteries in households. The aim of the paper is to disclose the opportunities and obstacles, enabling and hindering effective battery recycling practices in households. The paper is informed by studies on material culture, home consumption and waste, and practices of everyday life. In order to study the organisational, material and cultural aspects of household battery recycling, a multi-local ethnographic study is designed – combining interviews and observations. The paper discloses how the coexistence of different batteryscapes (dark, darkish and bright batteryscapes) wherein people, infrastructure (point of collection), devices (batteries, electronics and storing equipment), socialisation and learning (norms and taboos) together give rise to both opportunities and obstacles, enabling and hindering recycling of batteries.
 •  
41.
 • Johansson, Barbro, 1954-, et al. (författare)
 • Kulturmöten utan gränser – modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I föreliggande rapport presenteras projektet Kulturmöten utan gränser - modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag. Målet med projektet har varit att främja äldres delaktighet i kulturlivet genom att stödja och stimulera till generationsöverskridande möten kring gemensamma kulturintressen. Ett annat prioriterat mål har varit att etablera ett nära samarbete mellan forskning och praktik. Forskarna har i projektet studerat kulturaktiviteter i kommunen med syfte att belysa äldres delaktighet, både i kulturlivet och i samhället i stort, med fokus på mångfald och generationsmöten, nya arbetssätt, implementeringsprocesser och sambandet kultur och hälsa. Rapportens fem kapitel bygger på den forskning som genomförts inom ramen för projektet. Forskarna som skrivit kapitlen kommer från flera discipliner; folkhälsa, medicin, psykologi, filmisk gestaltning, pedagogik, etnologi och offentlig förvaltning. De har bidragit med olika teoretiska perspektiv och därmed ett flertal infallsvinklar på ålder, kultur och generationsmöten.
 •  
42.
 • Jönsson, Sten, 1940- (författare)
 • Banks and their world view contexts
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • It is reasonable to assume that banks, throughout history, will pay attention to what arguments best justify their existence and their maintenance of their “good name”. Most banks have long histories of survival in adverse conditions and of surfing on good tides. At the same time the recent crisis has demonstrated that many banks (and government agencies) failed to see what was coming and take appropriate action. In fact my starting assumption in the work on this essay has been that most failures in this crisis can be labelled managerial failures, ethical as well as instrumental. Over time I grew convinced that it is more complicated than that. It is not that bank managers do not make grave mistakes, they certainly do, but it is also that the contexts in which banks have to find their model of survival and prosperity there are also wills and strategies at play. The context is not a passive generator of data to be used for forecasting, it is rather an active player, who, to the extent that it finds it worthwhile to pay any attention to banks, will assert power to make banks employ a “logic of appropriateness”. That concept (the logic of appropriateness) was introduced by March & Olsen (1984, 2009) into organizational discourse in the form of “new institutionalism” deals with the simple but fundamental question: “What should a person like me do in a situation like this?” That question is not only about “who am I? (a person like me)” but also “what kind of situation is this?” (the context), and “What actions are possible?”(do). The normative factors at play at a given time and place must be discerned and acted upon for the person in question to do the appropriate thing, not only the person’s self-interest but also socially sanctioned values contained in the dominating ideology. Of course the person can rebel, but this is done better with appropriate knowledge of the values that are celebrated here at this time. My project is to lay out some of the major ideologies in history and place some prominent banks along the time line to see if anything can be discovered concerning the interaction between banks and their value contexts. I have chosen Scholasticism (around 400 to 1600 AD), Mercantilism (the 1600s), Liberalism (1700 – 1900), Neoliberalism (1900 until today).
 •  
43.
 • Petersson McIntyre, Magdalena, 1968- (författare)
 • Att älska sitt jobb: Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet
 • 2016
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och engagemang uppstår en problemaatik i vem det är som har makten över de personliga valen. I Att älska sitt jobb för etnologen Magdalena Petersson McIntyre ett angeläget samtal om passion och styrningen av den. Om känslor betraktas som varor, hur påverkar då denna kommersialisering den enskilda arbetstagaren? Utifrån intervjuer med anställda i detaljhandeln diskuterar författaren en process där känslolivet engageras mer och mer i arbetslivet. Hängivenheten blir en normalitet som också utgör vägen till lycka, även om målen kan bli svåra att förverkliga.
 •  
44.
 • Prutzer, Madeleine, 1966-, et al. (författare)
 • Samverkan och deltagande vattenråd och vattenförvaltning
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna rapport är att sammanställa forskning och information om deltagande i vattenråd, kustvattenråd och vattenförvaltning. Rapporten omfattar en beskrivning och analys av befintligt kunskapsläge: Vilken information och forskning finns om former för deltagande och samverkan som genomförs inom vattenförvaltning i Sverige? Vilka aktörer inkluderas i deltagande och samverkan? Vilka metoder eller ansatser har varit användbara och för vilka syften? Rapporten baseras på publicerade studier, rapporter samt övrigt tillgängligt material från myndigheter och vattenråd. Rapporten avslutas med en sammanfattning av kunskapsläget, en bristanalys som identifierar kunskapsluckor samt en sammanfattande diskussion
45.
 •  
46.
 • Roos, John Magnus, 1976-, et al. (författare)
 • Konsumtionsrapporten 2016
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hushållens totala konsumtion uppgick till 1826 miljarder kronor under 2015 Hushållen konsumerade 2,8 % mer jämfört med 2014 och 23 % mer jämfört med 2005. Mellan 2014 och 2015 ökade konsumtionen i stort sett på alla områden. Priserna var totalt sett konstanta mellan 2014 till 2015. Under perioden 2005­2015 har priserna ökat med 11,8 %. Konsumtionsområden som ökat mest sedan 2014 Utländsk konsumtion i Sverige 13,7 % Möbler, hushållsartiklar och underhåll 6,7 % Hushållens konsumtion i utlandet 6,5 % Fritid, underhållning och kultur 4,7 % Kommunikation 4,6 % Konsumtionsområden som ökat mest mellan 2005 och 2015 Utländsk konsumtion i Sverige 68 % Hushållens konsumtion i utlandet 61 % Möbler, hushållsartiklar och underhåll 53 % Kommunikation 51 % Fritid, underhållning och kultur 48 % Konsumtionstrender som ökat i Sverige är internethandel, restauranger och pubar under kvällstid, donationer till hjälporganisationer, kravmärkt mat, second-hand shopping och prutande. Konsumtionstrender som minskat i Sverige sedan 2008 är spel om pengar och att överspendera. Trots att försäljningen av möbler och inredning ökar över tid så upplever svenska konsumenter varken att de spenderar mer pengar på möbler och inredning eller att de köper möbler/inredning oftare. Ett liknande mönster ser vi för kläder och skor. Konsumenter uppgav att de år 2015 var mer nöjda med sina liv än 2005. Konsumenter uppgav att de år 2015 var ungefär lika nöjda med sina liv som år 2014. Kvinnor uppgav år 2015 att de var signifikant (p<.05) mer nöjda med sina liv än män. Höginkomsttagare uppgav 2015 att de var mer nöjda med sina liv än låginkomsttagare. De som konsumerar mycket uppgav att de var mer nöjda med sina liv än de som konsumerar lite. FÖRDJUPNINGAR Matsvinn Matsvinn definieras som onödigt matavfall: Det som är producerat för människor, men som inte konsumeras av människor. Den genomsnittliga svenska konsumenten kastar ungefär 130 gram mat varje dag. Matsvinn i Sverige motsvarar mer än 10 procent av koldioxidutsläppen från personbilar. Det totala globala matsvinnet skulle kunna använts för att mätta 48 procent av den globala befolkningen. Låga priser, okunskap, vanor och livsstilsfaktorer (t.ex. dålig planering, nyfikenhet att testa ny mat och olika målrätter för olika familjemedlemmar) orsakar matsvinn. Heminredning En kommersiell gestaltning av hem och inredning kan förklara den ökade konsumtionen av möbler och inredning. Den kommersiella gestaltningen drivs av marknadsföring, reklam, kommersiell media, handeln, TV-program och tidningar. Den kommersiella gestaltningen handlar om berättelser, idéer, ideal, drömmar, personliga mål och en ny förståelse av vad hem och inredning är. Den kommersiella gestaltningen av hem och inredning skapar normativa ramar där olika bloggar och social media har en betydande roll. Hemmet har förändrats från att vara en privat plats till att vara en öppen och social plats för relationer. Hemmet har också förändrats från att enbart vara en kvinnlig angelägenhet till att vara en angelägenhet för alla. Ökningen av möbler och inredningen hänger också samman med ökat utbud och tillgänglighet, till exempel e-handel.
 •  
47.
 • Sahlin, Kerstin, et al. (författare)
 • Kollegialitet. En modern styrform
 • 2016
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I ett samhälle där kunskap är viktig är kollegialitet en nödvändighet. Kollegialitet ger strukturer och processer för att grunda verksamhet, beslut och utveckling på kunskap och för att utveckla kunskap. Med den definitionen som utgångspunkt visas i den här boken att kollegialitet är en modern styrform. Kollegialiteten står dock inte på egna ben, utan blandas vanligen med byråkratiska och företagslika former av styrning. En konsekvens av denna blandning är att det kan vara svårt att uttyda kollegialitetens särdrag, styrkor och effekter. I den här boken klargörs vad kollegialitet är, på vilka förutsättningar den vilar, när den kan gå snett och hur kollegial styrning kan samspela med andra styrformer. Exempel tas från kollegiala inslag i universitet, skola, sjukvård och andra offentliga och privata verksamheter där kunskapen står i centrum. En utmaning är att kollegialiteten i vardagen ofta saknar klara riktlinjer för hur den ska praktiseras och därmed blir den otydlig. I bokens avslutande kapitel ges fyra rekommendationer för hur kollegialiteten kan stärkas och moderniseras.
 •  
48.
 • Töllborg, Dennis, 1953- (författare)
 • Pams Plats
 • 2016
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mellan hösten 2010 och hösten 2013 producerade professor Töllborg fyra omfattande och djupgående rapporter som kom att allvarligt störa inte bara det politiska, polisiära och journalistiska etablissemanget, utan också den nya ”vetenskapen”: En man i Grön hatt, Uppdraget, Älska din navel och Black 12. Utredningarna initierades ursprungligen av polisen själv! Utredningarna, som samlats i denna bok, är den första och hittills enda djupgående undersökningen av Detournement de Pouvoir, illojal maktutövning, som genomförts i Sverige. Här behandlas inledningsvis polisens rätt till våldsanvändning och den svenska internutredningsverksamheten för att senare låta denna sättas i kontext med en belysning av arbetet mot korruption och illojal maktanvändning i andra länder, företrädesvis Queensland och New South Wales, Australien. I arbetet mot illojal maktanvändning spelar integritetsbärare, s. k. whistleblowers, en avgörande roll, och här finns ett seriöst och konkret förslag , byggt på ”best practices” och ”lessons learned” internationellt, till lagreglering för skydd för dessa. Avslutningsvis konkretiseras i Black 12 några exempel på, och förklaringar till, hur den svenska vetenskapen, genom att låta sig reduceras till ”a compliance agency”, lämnade utrymme för den nu världsberömde Paolo Macchiarini att bara representera toppen på ett isberg.
 •  
49.
 • Adolfsson, Petra, 1970-, et al. (författare)
 • Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för forskningsprojektet Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten vid GRI (Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) har intervjuer gjorts med i huvudsak officerare och soldater inom Försvarsmakten under en period då värnplikten upphört och har ersatts med grundläggande militärutbildning. Intervjuerna har haft till syfte att fånga de intervjuades berättelser och tankar om både arbete och framtid inom Försvarsmakten. Studien belyser Försvarsmakten som en organisation som påverkas av globala trender och en omvärld där pågående konflikter även påverkar den professionella praktiken genom bland annat ett fokus på utlandsinsatser. Organisationen söker nya arbetssätt där fler aktörer utanför organisationen blir väsentliga att uppmärksamma och samarbeta med då de anställdas både kortsiktiga och långsiktiga yrkesliv och kompetenser behöver hanteras. Här beskrivs skapandet av Försvarsmaktsråden som en del i detta arbete. Studien visar också att organisationen är på väg in i en ny matchningspraktik där (frivilligt) anställda kan väga sin anställning inom Försvarsmakten mot andra möjliga aktiviteter och yrkesalternativ. Det leder till att organisationen likväl som den enskilda anställda löpande bedömer varandra.
 •  
50.
 • Arman, Rebecka, 1976-, et al. (författare)
 • Omställning i detaljhandeln flexibilitet eller strukturomvandling
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Detaljhandeln genomgår liksom andra branscher en omfattande strukturomvandling. I den här rapporten redovisas resultaten från en studie av omställning i detaljhandeln som finansierats av Handelns Utvecklingsråd. Studiens övergripande syfte är att bidra med ökad kunskap om och förståelse för konsekvenserna av strukturomvandling i detaljhandeln, genom fallstudier av hur omställning går till i ett antal detaljhandelsföretag. Omställning kan definieras som de olika metoder och arbetssätt som finns tillgängliga för att anpassa och förändra verksamheter i förhållande till strukturella förändringar. Strukturomvandling är en ständigt pågående process och det är både en förutsättning för och en följd av ekonomisk tillväxt. I Sverige har arbetsmarknadens parter utvecklat ett stödsystem för att understödja omstruktureringar i svenska företag genom att framför allt erbjuda stöd till uppsagda så att de enklare kan hitta en ny anställning. På så sätt reduceras konsekvenserna för den enskilda individen. Tanken är att uppsagdas kompetens kan tas tillvara i andra företag, samtidigt som förutsättningarna för den kvarvarande personalen förstärks. Olönsamma verksamheter rationaliseras eller läggs ned. Motsvarande omställningsstöd finns tillgängligt för medarbetare inom detaljhandeln. För att undersöka hur omställning går till i detaljhandeln och vilka konsekvenser det får för företag och medarbetare, har vi genomfört intervjuer i ett urval av 17 företag i detaljhandeln som genomfört uppsägningar som en följd av förändringar under de senaste fyra åren. I den första delrapporten, Omställningskompetens i detaljhandeln – Företagens erfarenheter av uppsägningar, från studien rapporterade vi resultaten från intervjuer med enbart företagsrepresentanter. I denna rapport ingår också resultat från intervjuer med arbetstagare och deras fackliga representanter, vilket ger en mer komplett bild. Vi har också genomfört fördjupade fallstudier i två företag för att undersöka och belysa hur strukturomvandling i detaljhandeln gestaltar sig på arbetsplatsnivån. I fallstudierna dominerar medarbetar- och butikschefsperspektivet. Studiens resultat visar att strukturomvandling i den svenska detaljhandeln följer ett tydligt mönster. Det finns en trend mot att stora företag och stora butiker har en allt större del av detaljhandeln. Denna strukturomvandling sker dels genom nedläggning och stängning av butiker och omplacering av personal till butiker och arbetsplatser med andra anställningsvillkor, dels genom uppsägning av medarbetare som sedan får söka sina ”gamla” tjänster på nytt med nya arbetsvillkor, ofta med lägre sysselsättningsgrad. I båda dessa omställningstyper ger arbetsgivaren uppsagda medarbetare möjligheten att fortsätta sin anställning fast med andra anställningsvillkor, ofta med en omställning till deltid. De som inte väljer att arbeta under de nya villkoren erbjuds stöd för att söka en ny anställning på annat håll. Det innebär en strukturell förändring mot mer ”flexibla” bemanningsstrategier med mer deltidsarbete. 5 Studien avslutas med en diskussion om hur förutsättningarna för att hantera strukturomvandling inom detaljhandeln skiljer sig från andra branscher och sektorer. Kan detaljhandelns omvandling ses som ett exempel på de omställningsmetoder som vanligtvis förknippas med den svenska modellen? Vilka konsekvenser får det för arbetsmarknaden och samhället i övrigt? Studiens resultat kan alltså ligga till grund för en diskussion om omställningsstödets relevans och utformning i detaljhandeln.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (24)
Typ av publikation
rapport (312)
bok (108)
samlingsverk (redaktörskap) (55)
doktorsavhandling (24)
annan publikation (6)
licentiatavhandling (3)
visa fler...
proceedings (redaktörskap) (2)
konferensbidrag (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (510)
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Czarniawska, Barbara ... (64)
Jönsson, Sten, 1940- ... (63)
Wolff, Rolf, 1953-, (30)
Solli, Rolf, 1953-, (29)
Tengblad, Stefan, 19 ... (25)
Eriksson-Zetterquist ... (22)
visa fler...
Adolfsson, Petra, 19 ... (21)
Töllborg, Dennis, 19 ... (20)
Rovio-Johansson, Air ... (19)
Holmberg, Ulrika, 19 ... (14)
Diedrich, Andreas, 1 ... (14)
Edström, Anders, 193 ... (14)
Dobers, Peter, 1966- ... (13)
Corvellec, Hervé (13)
Corvellec, Hervé, 19 ... (13)
Zapata Campos, María ... (10)
Lindberg, Kajsa, 196 ... (10)
Gillberg, Nanna, (9)
Gustavsson, Eva, 196 ... (9)
Zapata, Patrik, 1967 ... (8)
Johansson, Barbro, 1 ... (8)
Brorström, Sara, 198 ... (8)
Strannegård, Lars, 1 ... (7)
Styhre, Alexander, 1 ... (7)
Bergström, Ola, 1968 ... (7)
Kokk, Gary, 1963-, (7)
Petersson McIntyre, ... (7)
Roos, John Magnus, 1 ... (7)
Walter, Lars, 1965-, (6)
Schwartz, Birgitta, ... (6)
Hemlin, Sven, 1948-, (6)
Hällstén, Freddy, 19 ... (6)
Zaring, Olof, 1962-, (6)
Palmås, Karl, 1976- (6)
Kalling, Thomas, (6)
Renemark, David, 197 ... (6)
Ydén, Karl, 1965-, (5)
Wikström, Ewa, 1967- ... (5)
Bragd, Annica, 1965- ... (5)
Normark, Daniel, 197 ... (5)
Christensen, Dorit, ... (5)
Tullberg, Maria, 194 ... (5)
Forsemalm, Joakim, 1 ... (5)
Kain, Jaan-Henrik, 1 ... (4)
Lavén, Fredrik, 1978 ... (4)
Sevon, Guje (4)
Johansson, Ulla, 194 ... (4)
Cregård, Anna, 1971- ... (4)
Czarniawska-Joerges, ... (4)
Mörck, Magnus, 1951- ... (4)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (511)
Chalmers tekniska högskola (33)
Lunds universitet (21)
Högskolan i Skövde (6)
Mälardalens högskola (5)
Högskolan i Borås (4)
visa fler...
Högskolan Kristianstad (3)
Uppsala universitet (3)
Södertörns högskola (3)
Linnéuniversitetet (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Högskolan i Jönköping (2)
Högskolan i Halmstad (2)
Umeå universitet (1)
Försvarshögskolan (1)
Karlstads universitet (1)
Riksantikvarieämbetet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (253)
Engelska (244)
Danska (3)
Italienska (3)
Odefinierat språk (3)
Norska (2)
visa fler...
Polska (2)
Tyska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (500)
Humaniora (46)
Teknik (11)
Naturvetenskap (5)
Medicin och hälsovetenskap (3)
Lantbruksvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy